SECTOR AGRARI: ajut a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19
Adreçat a persones productores, físiques o jurídiques:
1. Titulars d’explotacions agràries que hagin presentat la DUN 2020 -i les que no, que estiguin inscrites en el registre corresponent-.
2. Productors: fruita i productes hortícules; llegums i cereals destinats a consum humà; carn de bocí, oví, cabrum, equí, conill i aviram, llets i derivats làctics frescos; mel, oli d’oliva verge, productes transformats de fruita i horta, i elaborats en base de carn de porc.
3. Cooperatives agràries i les SAT.
4. Entitats i associacions sense ànim de lucre.

Consulta els demés requisits per a obtenir la condició de beneficiar
Descripció: L’ajut consisteix en respondre a la caiguda d’ingressos dels productors agraris que han deixat de vendre els seus productes a través dels canals habituals de comercialització, principalment els lligats a la restauració, el turisme i els menjadors col·lectius.

Els sol·licitants han hagut de patir un decrement de facturació de com a mínim el 25% (inclòs lafacturació en línia) durant algun dels mesos dins del període comprès entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2021 en relació amb el mateix període de l’any 2019.

Abans de demanar l’ajut s’ha hagut de produïr una donació als Bancs dels Aliments: fruites i productes hortícules; llet i derivats làctics frescos; ous, carns, preferentment congelades, de conill, oví-cabrum, boví, equí, aviram i porc ibèric; oli d’oliva verge o verga extra; mel; arròs; productes transformats de fruita i horta; productes elaborats a base de carn de porc (només DUN).
Les donacions es podran fer des del 20 de maig de 2020 fins al 25 de maig de 2021.
més informació s’explica com fer el procés de les donacions als Bancs dels Aliments i com, posteriorment, es podrà demanar l’ajuda corresponent.

Hi ha 3 períodes de presentació de sol·licituds per lliuraments realitzats entre el 20 de maig de 2020 i el 25 de maig de 2021:
Primer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 21 de
gener i acaba l’1 de febrer de 2021.
Segon termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 7 d’abril
i acaba el 16 d’abril de 2021.
Tercer termini: el període de presentació de sol·licituds comença el 17 de maig i acaba el 26 de maig de 2021.

El quadre d’imports de la quantia de la subvenció també està adjunt a l’enllaç de més informació, i estarà directament relacionat amb el valor dels productes donats.
 
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 17 de maig fins el 26 de maig de 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a l’Ordre ARP/225/2020)
Enllaç: Instruccions GENCAT Agricultura