(Pressupost esgotat) SECTOR COMERÇ, SERVEIS I MODA: Subvenció per obertura de comerços i reforma/millora d’establiments

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda
Adreçat a diferents col·lectius segons el programa que se seleccioni o es pertanyi.
Descripció: Pla desenvolupat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya que incloïa 8 programes per cobrir les principals necessitats dels sectors mencionats en la convocatòria. L’objecte de convocatòria vigent és el Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments (pendent obertura convocatòria).

La subvenció consisteix en cobrir fins al 50% de la despesa subvencionable amb un màxim de 5.000 euros. La inversió mínima subvencionable haurà de ser de 2.000 euros.

Es distingeixen dos àmbits d’actuació:

Àmbit 1. Recuperació de locals buits. Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionat a un nou local. Es contemplen conceptes com obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, etc.

Àmbit 2. Reforma d’establiments. Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments o parades de mercats. En aquest cas, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en un mínim de 10 anys, i en el cas de mercats no sedentaris, mínim 5 anys.

Per a la concessió de la sol·licitud es tindran en compte uns criteris de valoració, amb un màxim de 100 punts. Per a conèixer-los, consulteu les bases reguladores.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 05 d’octubre fins 31 de desembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la següent Resolució)
Enllaç: Gencat