COMERÇ I SERVEIS: Subvenció en transformació digital i per obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis
Adreçat a persones autònomes (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra).

S’entenen com a empreses de serveis les que desenvolupen una activitat tal com tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderia, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars, cafeteries i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering i agències de viatges detallistes.

S’exclouen majoristes i fabricants que no fan venta al detall.
Descripció:
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis.

A continuació s’expliquen els programes adreçats al teixit empresarial pels quals s’obre la convocatòria.

Programa 3. Suport en el procés de transformació digital de les empreses per a empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals que tinguin com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. Es podran subvencionar les següents actuacions:
Webs personalitzades.
Accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital
Creació de pàgines web a partir d’un establiment físic, sempre que es faciliti la recollida a l’establiment físic.
Digitalització del punt de venda a peu de carrer (cartelleria digital, beacons, etiquetes electròniques, …)
Contractació o realització de projectes d’estratègia digital
Projectes o estudis de consultoria digital.

Inversió mínima 1.000 euros, i se subvenciona un màxim del 50% sobre 5.000 euros.
El procediment de concessió és per concurrència no competitiva.

Programa 4. Suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments. Es diferencien dos àmbits de subvenció:

Àmbit 1. Recuperació de locals buits. Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
Es contemplen les actuacions de la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).

Àmbit 2. Reforma d’establiments. Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys) i parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers
5 anys).
Es contemplen les actuacions de reformas d’obra menor a l’establiment (no maquinària ni mobiliari) per als comerços a peu de carrer, i les despeses d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o la compra d’un camió botiga (titularitat mínima 5 anys).

Inversió mínima pels dos àmbits és de 3.000 euros.

El procediment de concessió és per ordre cronològic de sol·licitud.Les actuacions per les quals s’ha sol·licitat la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any de la convocatòria (2022).
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de juny (09:00H) fins 13 de juliol (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la següent Resolució)
Enllaç: Gencat