SECTOR CULTURA: Subvencions per a la compensació de pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues dels
dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per a l’any 2021
Adreçat a persones físiques que són autores d’una obra teatral en llengua catalana o occitana que ha estat programada i repreentada amb públic de pagament en algun espai escènic, públic o privat, de Catalunya.

S’entèn per espai escènic els teatres, auditoris, sales d’actes, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per a la realització d’un espectacle de pagament.
Descripció: L’objecte és compensar la disminució d’ingressos dels dramaturgs, sempre i quan la restricció hagi comportat una reducció de l’aforament inferior al 70%.

La quantia de la subvenció es calcula de la següent manera:
a) Es calcula el nombre d’entrades que representa, per a cada espai escènic, el 16% del seu aforament oficial.
b) Es calcula la pèrdua de taquillatge teòric subvencionable multiplicant el nombre d’entrades esmentat a l’apartat a) pel preu de les entrades que estableix l’apartat c) i pel nombre de representacions que se’n facin.
c)l’aforament de l’espai escènic, independentment del preu real de les entrades venudes:
Menys de 400 localitats: 15 euros
Entre 400 i 1.000 localitats: 20 euros
Més de 1.000 localitats: 25 euros
d) Un cop establert l’import de la pèrdua de taquillatge teòric subvencionable, per determinar l’import de la subvenció, s’aplica el percentatge que correspon al dramaturg, segons les condicions per remunerar els drets d’autor que té pactades amb l’espai escènic.

La quantia màxima de la subvenció per cada representació és del 10% de la pèrdua de taquillatge teòric.
S’accepta, com a màxim, sol·licitar subvenció per a dues representacions dins del mateix dia.
S’ha de presentar una sol·licitud per cada espectacle de pagament, independentment del nombre de representacions o actuacions que han patit la reducció de l’aforament.

El període subvencionable és del 15 d’octubre 2020 al 31 de desembre 2021.
Es recomana llegir les bases reguladores el punt 4.1 i 4.2 d’aquest ajut per a fer un càlcul exacte.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 07 de maig al 29 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1296/2021)
Enllaç: Canal Empresa