SECTOR CULTURA: Subvencions per a la compensació de pèrdues per cancel·lació d’espectacles per motius mèdics relacionats amb la COVID-19

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 per
a l’any 2021
Adreçat a les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.
Descripció: L’objecte és compensar la disminució d’ingressos dels espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) així com els concerts cancel·lats perquè algun dels artistes o treballadors tècnics (entre d’altres, treballs d’il·luminació, de so, de regidoria o d’assistents d’escenaris) que hi intervenen ha contret la COVID-19 o perquè s’han vist obligats al confinament domiciliari per ser contactes directes d’una persona positiva del virus causant de la COVID-19.

Les quanties de la subvenció es fixen segons el pacte de remuneració entre les dues parts:
1. El 40% de l’import del caixet de cada espectacle o concert.
2. Si es fixa per un percentatge de taquilla, la subvenció serà del 40% de l’import resultant d’aplicar als ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant, el percentatge acordat amb l’entitat contractant.
L’import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l’aforament multiplicat per un preu mitjà de 15 euros per entrada, o de 4 euros per entrada en el cas d’espectacles o concerts en horari escolar.

En ambdós casos l’import mínim de la subvenció és de 500 euros per funció, representació, acte o concert. L’import màxim de la subvenció és de 8.000 euros per cadascuna.

En cas dels treballadors tècnics, la subvenció es fixa en el 40% dels honoraris pactats.

A tenir en compte: Tot i que s’ajorni o es reprogrami l’espectacle o concert cancel·lat, es considera que hi hagut una pèrdua d’ingressos subvencionable.

El període subvencionable és de l’01 de gener al 31 de desembre 2021.

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 11 de maig al 29 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1255/2021)
Enllaç: Canal Empresa