SECTOR ENTRETENIMENT I OCI: 3a convocatòria de la subvenció a sales d’exhibició cinematogràfica amb motiu del tancament forçós per les restriccions imposades

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: subvencions per compensar les pèrdues de les sales d’exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Adreçat a les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que gestionin una sala d’exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d’exhibició cinematogràfica o audiovisual.
Descripció: L’objecte de l’ajut és contribuir econòmicament a compensar les pèrdues per la impossibilitat de recaptació corresponent al rendiment de taquilla de les sales d’exhibició cinematogràfica.

S’ha de diferenciar el període subvencionable del període de referència per determinar la quantia de la subvenció:   
– El període subvencionable: Del 15 al 25 d’abril del 2020 per a les empreses.
S’entén per sala d’exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d’acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l’abonament previ d’un preu o d’una contraprestació, sens perjudici que s’hi puguin programar altres continguts.

– El període de referència: del 15 al 25 d’abril del 2019 per a les empreses.
 S’entén per període de referència el període equivalent al subvencionable en l’anualitat anterior.

L’import de la subvenció ha de ser equivalent al 65% del rendiment de taquilla de la sala d’exhibició cinematogràfica que hagi facturat més de 3.000,00 euros durant el període de referència que s’estableixi a la convocatòria o al 100% del rendiment de taquilla de la sala d’exhibició cinematogràfica que hagi facturat menys de 3.000,00 euros durant el període de referència que s’estableixi a la convocatòria. En qualsevol cas, la quantia màxima de la subvenció és de 50.000,00 euros per cada sala d’exhibició cinematogràfica.


 
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 18 de maig fins al 01 de juny 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/204/2021)
Enllaç: Canal Empresa