Segona convocatòria d´ajuts econòmics per a la realització d´activitats mediambientals en el marc del Protocol de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2005