Servei Alfabetització digital per a la inserció laboral del Maresme any 2010

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
INSERCOOP, SCCL

DOCUMENTS:
Edicte d’aprovació dels Plecs de clàusules Administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques per a la contractació del servei “Alfabetització digital per a la inserció laboral de Maresme any 2010”
Hipervincle


Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle