Servei de Mediació Intercultural Comarcal

 
Què és la mediació intercultural?
– 
En quin context sorgeix i actua la mediació intercultural?
– 
Què fa el mediador intercultural?
– 
Com demanar la intervenció del Servei de Mediació Intercultural Comarcal?
– 
On ens podeu trobar?