Servei públic de Transport Adaptat “porta a porta” adreçat a persones amb discapacitat de la comarca del Maresme

Modificació contracte transport adaptat de data 26 de maig de 2014

ESTAT:


Adjudicació definitiva

DOCUMENTS:

El darrer dia per presentar propostes serà el 28 d’octubre

ESTAT:Adjudicació definitiva


DOCUMENTS:
El darrer dia per presentar propostes serà el 28 d’octubre