Sessió de treball sobre la Llei d’Estrangeria a Pineda de Mar

Aquesta sessió va adreçada a personal tècnic, regidors i professionals que treballen en contacte amb persones immigrades. Per tramitar la inscripció, cal enviar un correu electrònica a  
immigracio@pinedademar.org indicant Nom i Cognoms, Servei, Municipi, Telèfon i Correu electrònic de contacte. El correu ha d’anar adeçat a Maite Mateu, tècnica responsable del Programa Intermunicipal d’Immigració de l’Alt Maresme.

Programa de la sessió: 9:45 ACREDITACIÓ I RECOLLIDA DE MATERIAL 10:00 PRESENTACIÓ Jaume Roig Secretaria de política social i immigració CCOO Vallès Oriental- Maresme 10:15 REFORMA DE LA LLEI D´ESTRANGERIA Mª Helena Bedoya Assessora jurídica CITE – CCOO 11:00 MARC NORMATIU EN VIGOR Idrissa Djiba Assessor CITE – CCOO TORN DE PREGUNTES 12:00 CLOENDA

Data: 2009-10-29

Lloc: INNOVA (C/ Torres i Quevedo 16, Pineda de Mar)