Sessió formativa: Prevenció de riscos laborals

 


El Maresme Centre de Negocis ha organitzat una sessió formativa i d’assessorament als treballadors autònoms sobre les obligacions i responsabilitats empresarials establertes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que tindrà lloc el dimarts 25 de novembre a les 18.00h.


La sessió, d’una durada aproximada de dues hores (de 18.00h a 20.00h) serà impartida per Manuel Arroyo Patino, enginyer tècnic industrial i tècnic superior en riscos laborals de la Mútua Asepeyo. S’expedirà un certificat- diploma als assistents. Inscripcions Per formalitzar la inscripció, empleneu el formulari que trobareu,
clicant aquí
També podeu trucar al Maresme Centre de Negocis: 93 755 54 86. PROGRAMA DE LA SESSIÓ: 1.- Responsabilitats empresarials Necessitat i obligació preventiva {.d}Raons per a la prevenció: ètiques, econòmiques i legals{.d}
-Tipus de responsabilitats {.d}civil
-penal
-administrativa{.d}
-Llei de Prevenció de Riscos Laborals 2.- Gestió i organització preventiva Gestió professional de la prevenció {.d}Funcions i activitats
-Principis de la gestió{.d}
-Modalitats organitzatives 3.- Tècniques i activitats preventives Activitats generals {.d}Evaluació de riscos
-Planificació de l’activitat preventiva
-Seguiment d’accions correctores{.d}
-Activitats específiques {.d}Inspecció de seguretat
-Investigació d’accidents
-Formació
-Control de compres
-Normes i procediments
-Plans d’emergència
-Equips de protecció individual{.d} 4.-Coordinació empresarial de l’activitat preventiva Objectius de la coordinació
-Supòsits de coordinació
-Mitjans necessaris per a la coordinació

Data: 2008-11-25

Lloc: Sala d’actes del Maresme Centre de Negocis (Edifici EUM. Passeig del Callao s/n de Mataró)

Ho organitza: Maresme Centre de Negocis amb el suport d’ASEPEYO

Preu: gratuït

Tipus d’acte: -8-