Et vas inscriure a l’ajut adreçat a persones afectades per un ERTO i a persones amb contracte fix discontinu? T’expliquem com funciona

Tipus: Ajuts extraordinaris
Convocatòria: Concessió de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.
Adreçat a persones físiques treballadores per compte d’altri, incloent-hi les
persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.
Descripció: Pagament únic, la quantia del qual es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer dia fins a un màxim de 293 dies (en el període del 14 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020).

La resolució de convocatòria ha d’establir la quantia a percebre per a cadascun dels trams, que es determinarà d’acord amb un import fix, que prendrà com a referència l’IPREM, ajustat a l’equivalent diari per persona, d’acord amb l’informe tècnic motivat corresponent.

Les sol·licituds s’ordenaran en sentit ascendent (de menor a major) segons la base reguladora a què es troba subjecta la persona sol·licitant i que dona dret a la prestació per desocupació, en el cas de les persones treballadores en situació d’ERTO, o a la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu, informada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).
En els casos que dues o més persones sol·licitants disposin de la mateixa base reguladora, s’ordenaran en ordre descendent segons el nombre de dies en situació de suspensió total o parcial (ERTO) o de desocupació en les persones amb contracte fix discontinu durant el període de l’1 al 31 de desembre de 2020.

Per tenir dret a l’ajut la persona ha d’haver presentat la inscripció que preveu l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: –
Accès al tràmit: –
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/63/2021
Enllaç: –