Sistema d’emergències mèdiques

Descripció
El Sistema d’emergències mèdiques S.A. és una empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat que prentén donar atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries i el transport sanitari urgent.

A més d’informació sobre l’empresa, al portal s’hi poden trobar els telèfons, informació i detalls de Sanitat Respon 24 hores (902 111 444) o el d’urgències i emergències sanitàries (061).

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

De qui depèn
Departament de Salut – Generalitat de Catalunya.

Altres Territoris d’actuació
Catalunya

Pàgina web

www.sem.gencat.cat