Sol·licitud del SERVEI OBLIGATORI de Transport Escolar curs 2019-2020

 

Les famílies que necessitin utilitzar els servei de TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI en algun dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal del Maresme cal que emplenin aquest formulari per cada un dels menors que en farà ús.

Aquesta petició només serà vàlida en el moment que es lliuri còpia en paper degudament signada a l’escola.