Sol·licitud dels serveis educatius del Consell Comarcal del Maresme 2018-2019

 

Les famílies que necessitin utilitzar els serveis de MENJADOR, ACOLLIDA i TRANSPORT ESCOLAR en algun dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal del Maresme cal que emplenin aquest formulari especificant el/s serveis sol:licitats per cada un dels menors que en farà ús.

Aquesta petició només serà vàlida en el moment que es lliuri còpia en paper degudament signada a l’escola.