Sol·licituds de serveis de transport, menjador i acollida per al curs 2012-2013DOCUMENTS CURS 2012 / 2013


a omplir per les famílies

TRANSPORT ESCOLAR 

Sol·licitud de servei de transport escolar (obligatori i no obligatori)


El servei de transport escolar no obligatori es presta amb el suport de la Diputació de Barcelona


 
MENJADOR ESCOLAR 
Sol·licitud del servei de menjador obligatori 
Sol·licitud del servei de menjador no obligatori 
SERVEI D’ACOLLIDA
Sol·licitud del servei d’acollida fix (5 dies a la setmana 
Autoliquidació del servei d’acollida esporàdic 

DOCUMENTS CURS 2012 / 2013


a omplir pels Centres

TRANSPORT ESCOLAR


ANNEX II. Propostes de parades i horaris 
MENJADOR ESCOLAR
Sol·licitud d’Ajuts Inviduals de Menjador (AIMS) 
SERVEI D’ACOLLIDA
Sol·licitud del servei d’Acollida 
SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS
Sol.licitud dels serveis educatius complementaris