Sol·licitud de certificat meteorològic

Responsable del tractament: Consell Comarcal del Maresme.
Finalitat: El Servei de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme emet, sota petició de la persona interessada, un certificat meteorològic amb dades (pluja, velocitat del vent, neu…) que poden ser determinants, per exemple, a l’hora de comunicar un sinistre a la companyia asseguradora. Aquest requisit, en funció de com sigui la pòlissa contractada, es demana per afectacions en habitatges i/o locals. Normalment, no és vàlid en el cas de les assegurances de vehicles.
Legitimació: L’interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, per a la finalitat especificada, (Art. 6.1.a RGPD)
Destinataris: Sense cessió de dades a tercers.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els vostres drets de rectificació, supressió, oposició o limitació del tractament adreçant una instància a la nostra seu electrònica o presencialment a la Pl. Miquel Biada, 1. Mataró 08301.
Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió. En qualsevol cas, es conservaran el temps necessari per complir amb obligacions legals.
Disposeu de més informació al espai web de protecció de dades . En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o davant el nostre delegat de Protecció de dades