3a edició dels cursos de preparació de la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mig

Aquesta és la 3a edició dels cursos de preparació a les proves d’accés als CFGM impulsats per diversos ens locals amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Els curs de preparació de la prova d’accés als CFGM  permet una reincorporació al sistema educatiu i afrontar la inserció laboral amb una major qualificació professional a joves a partir dels 17 anys.

Consulteu quins municipis del Maresme realitzen el curs a través d’aquest enllaç.