AQUI SERVIM PRODUCTES DE LA TERRA – MARESME!

AQUI SERVIM PRODUCTES DE LA TERRA – MARESME!

Documents d’adhesió

 


El Consell Comarcal del Maresme impulsa la campanya Aquí servim productes de la terra Maresme per fomentar la incorporació de productes de proximitat i de qualitat a les cartes dels restaurants de la comarca. Els establiments que s’hi adhereixin rebran una distinció que els hi permetrà publicitar el seu compromís amb el producte de proximitat, amb el medi ambient, amb el foment de les economies locals i amb la bona gastronomia. Aquí trobareu el Reglament d’adhesió al projecte i els documents necessaris per cursar l’adhesió.


Aquí servim Productes de la Terra Maresme
REGLAMENT D’ADHESIÓ 
SOL·LICITUD D’ADHESIÓ 
CERTIFICAT DE PROVEïDORS          
 DISTINTIU