Del 6 a l’11 de febrer: sol·licitud d’inscripció telemàtica al programa Qualifica’t.

En el marc del programa Qualifica’t, el servei  de validació de l’experiència s’ofereix a persones que tenen 18 anys o més i experiència laboral o en activitats socials de dos anys com a mínim, a jornada completa, o el temps proporcional en el cas de jornada reduïda, en el sector productiu o professional relacionat amb el cicle formatiu del qual es volen validar els aprenentatges, desenvolupant activitats de l’àmbit de treball del cicle formatiu.{X}

L’experiència s’acreditarà mitjançant un certificat de vida laboral on constin un mínim de 710 dies cotitzats o bé un certificat de l’entitat social on hi constin un mínim de 440 dies d’activitat de voluntariat.

Consulteu aquí tota la informació per poder fer la sol·licitud d’inscripció.