Proves per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys.