‘Repensant les polítiques actives d’ocupació en temps de crisi’, entrevista a Jochen Kluve.

Al primer número de la revista electrònica Avaluació per al bon govern hi trobem una entrevista a Jochen Kluve, qui reflexiona sobre les polítiques actives d’ocupació des de la perspectiva de l’avaluació i  menciona, entre d’altres temes, la problemàtica de l’atur juvenil i l’abandonament prematur dels estudis entre les persones joves.

Per llegir l’entrevista, consulteu aquest enllaç.