Resultats de la recerca:  Joves, Estudis i Feina elaborades pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP).

La recerca es realitza a partir de l’anàlisi de dades de població de l’Idescat i de l’enquesta de població activa (EPA) del primer trimestre de 2011.{X}

De l’anàlisi d’aquestes dades es confirmen conclusions que ja s’apuntaven de manera clara: a més formació, es redueix la taxa d’atur entre les persones joves i que la taxa d’atur de les persones joves immigrades dobla la dels nacionals sigui quin sigui el nivell d’estudis.

Podeu consultar tots els detalls de la recerca aquí: