Subvenció per l’adquisició de màquines – eina (empreses industrials)

Tipus: Subsidi
Convocatòria: Plan de modernización de la máquina herramienta
Adreçat a petites i mitjanes empreses
Descripció: Es considerarà subvencionable l’adquisició de màquines que:
– Suposin una amplicació de la capacitat productiva.
– Suposin la diversificació de la producció en productes adicionals.
– Impliquin un canvi essencial en el procés general de producció.

Les inversions elegibles les podeu trobar en la pàgina 5 de les bases reguladores.
Recordeu que per a ser subvencionables es tenen que presentar com a mínim 3 ofertes de cadascuna de les màquines per les quals se sol·licita la subvenció, i en cas de que es tracti d’una màquina especial i/o de dificultat tècnica, justificar la impossibiltiat de presentar 3 pressupostos.

En cas de que es tracti d’un arrendament financer, serà subvencionable sempre i quan l’empresa justifiqui la compra efectiva corresponent abans que finalitizi el termini d’execució.

Es subvenciona el 20% del cost total per petites empreses i el 10% per a mitjanes empreses, amb un import màxim de 175.000€ per màquina i un total subvencionable de 300.000€ .
L’ajut es transferirà amb un únic pagament una vegada s’hagi publicat la resolució de concessió i anticipadament a la justificació.

Es recomana llegir les bases de l’ajut per a completar la informació.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 14 d’octubre fins a 02 de novembre de 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a l’Ordre ICT/1090/2021)
Enllaç: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme