Subvencions als ens locals per a la redacció d’estudis per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes de sanejament

Termini de presentació de sol·licituds: 5 d’agost de 2019

Convocatòria de subvencions, adreçades als ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament corresponent a les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2018.