Subvencions  per a activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional per a l´any 2012

Termini de presentació de sol·licituds: el 5 d’abril de 2012  i el 30 de juny de 2012

Dues convocatòries de la Diputació de Barcelona per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional per a l´any 2012