Subvencions per a actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades

Termini de presentació de sol·licituds: 13 d’agost de 2009

 
Subvencions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades