Subvencions per a actuacions en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner

Termini de presentació de sol·licituds: 15 d’abril de 2010

 
Subvencions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a actuacions en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner