Subvencions per a actuacions en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner

Termini de presentació de sol·licituds: 22 de juliol de 2009

 
Subvencions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner