Subvencions per a ens locals i altres no acollits a la XBMQ per a activitats detinades a promoure la cultura popular i tradicional

Termini de presentació de sol·licituds: 3 d’abril de 2009

 
Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Barcelona, en règim de concurrència competitiva, per a activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional. Any 2009 (per a ens locals i altres, no acollits a la XBMQ)