Subvencions per a la transformació digital i sostenible de la PIME de comerç i associacions i entitats de comerç

Tipus: Ajut
Convocatòria: concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat
pels fons Next Generation EU
Adreçat a persones autònomes RETA i PIMES titulars d’un establiment de comerç al detall.
Queden excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.
Han de tenir com a activitat principal un dels següents CCAE’s:
CCAE 45
CCAE 47

També són beneficiàries les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
Queden excloses les fundacions.
Descripció:
Aquesta línia de subvencions té per objecte impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible.

Despeses subvencionables per a persones autònomes i PIMES amb activitat de comerç al detall, relacionades amb:

– Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra (fomentar la omnicanalitat, implantació de tecnologia per millorar experiència client, assessorament tecnològic, etc.)
– Despeses referides a la transformació del punt de venda (digitalització gestió del comerç, adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment de venta, etc.)

– Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular (disminució envasos i embalatge, disminuir costos i impacte mediambental en la distribució comercial, instal·lació de sistemes digitalitzats de punt de recollida, etc.)

Inversió mínima de 2.000 euros. L’ajut consistirà en una aportació única per persona beneficiaria de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros.

El procediment de concessió es regeix per concurrència competitiva. Per a consultar els criteris, Annex II de les Bases reguladores.

L’execució de l’actuació subvencionable s’encabeix en el període 01 de gener 2022 i 30 de setembre 2023.

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.

Són compatibles amb altres ajuts. No obstant això, aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d’altres fons comunitaris per a l’execució dels mateixos projectes d’inversió, i no es pot incórrer en doble finançament
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 15 de desembre (09:00H) al 19 de gener (15:00H)
Accès al tràmit: Clicant aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (i Bases Reguladores)
Enllaç: Canal Empresa (CCAM)