Subvencions per a les programacions culturals dels municipis de menys de 8.000 habitants en els àmbits de la música, les arts escèniques i/o les arts visuals

Termini de presentació de sol·licituds: 15 de març de 2010

 
Subvencions del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, en règim de concurrència competitiva, per a les programacions culturals que incloguin activitats de caràcter professional en l´àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts visuals que es duguin a terme a municipis de menys de 8.000 habitants. Any 2010