Subvencions per a obres de subministrament de gas en el medi rural

ORDRE TIC/82/2003, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les bases per a la inclusió d’obres per al subministrament de gas en el medi rural en el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya i s’obre la convocatòria per a l’any 2003 (PLEGAC-2003) (codi d’ajut Z16). (Pàg. 4498) Per consultar les bases,
cliqueu aquí