Subvencions per a programacions culturals professionals dels municipis de menys de 8.000 habitants en el camp de la música, arts escèniques i visuals

Termini de sol·licitud: 16 d’abril de 2009

 
Subvencions del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, en règim de concurrència competitiva, per a les programacions culturals que incloguin activitats de caràcter professional en l´àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts visuals que es duguin a terme a municipis de menys de 8.000 habitants. Any 2009