Subvencions per a projectes que promoguin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

Termini de presentació de sol·licituds: 17 de maig


L’Institut Català de les Dones obre la convocatòria de subvencions a entitats per a la realització d´activitats o projectes d´utilitat pública o interès social per promoure la igualtat d´oportunitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins. Són subvencionables els projectes o les activitats els objectius dels quals s´emmarquin dins els àmbits d´actuació que es recullen en el Pla vigent d´acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya.

Per accedir a més informació, podeu consultat la pàgina de l’
Institut Català de les Dones