Subvencions per desenvolupar el Programa d´adequació de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Termini de presentació de sol·licituds: 9 d’abril de 2010

 
Subvencions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per desenvolupar el Programa d´adequació de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics