Subvencions per finançar la redacció de plans d’ordenació urbanística i programes d’actuació urbanística municipal

Termini de sol·licitud: 25 de juliol de 2007

 
Subvencions per finançar la redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, programes d’actuació urbanística municipal, plans urbanístics derivats d’iniciativa pública i les modificacions del planejament urbanístic general que es redactin amb la finalitat d’adaptar-se als plans directors urbanístics del sistema costaner, i d’aprovació de les bases que la regiran