Subvencions pluriennals per a la cooperació interadministrativa en matèria d´actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012

Termini de presentació de sol·licituds: 10 d’abril

 
Subvencions pluriannuals del Departament de Governació i Administracions Públiques de pluriennals per a la cooperació interadministrativa en matèria d´actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012