Tall de trànsit a la Gran Via de Premià de Mar

La Gran Via de Lluís Companys de Premià de Mar es tallarà al trànsit, entre els carrers Joan Prim i crta de Vilassar de Dalt, demà dimarts 10 de desembre -a primera hora del matí- per dur a terme les obres de millora de clavegueram, pavimentació i urbanització de la zona.


Tot i la previsió que es tenia de tallar el trànsit avui mateix, dilluns dia 9, un problema tècnic en la instal·lació definitiva del semàfor alternatiu d’Enric Granados ha fet que s’ajorni un dia el tall de trànsit,
sense el semàfor seria molt difícil regular el trànsit a la crta. de Vilassar de Dalt.

El tall té una durada prevista de 4 mesos tot i això, es podrà accedir als aparcaments particulars i es facilitarà la càrrega i descàrrega a veïns i serveis, sempre que l’actuació de l’obra ho permeti. En aquest sentit, molts veïns podran fer ús dels aparcaments soterranis accedint-hi pels carrers Ramon Llull i Elisenda de Montcada, fins el moment que l’obra afecti a aquests carrers.

Per facilitar el màxim possible el trànsit es donen dues opcions de sortida a l’alçada del tall, la primera -obligada per a vehicles de tercera categoria (camions i autobusos)- serà baixant per Joan Prim i connectant amb la crta de Vilassar de Dalt per Romà Piera. La segona serà
exclusiva per a cotxes i significarà el canvi de circulació a Joan Prim, ara és de baixada i mentre durin les obres serà de pujada fins a Enric Granados que donarà sortida a la carretera mitjançant el semàfor que ara s’ha instal·lat. La parada d’autobús situada a Gran Via passa a la vorera
de la Plaça dels Països Catalans / Joan Prim.

Aquesta important actuació permetrà instal·lar nou clavegueram i una canonada de pluvials, se soterraran les línies elèctriques existents, s’adaptaran els xamfrans per permetre l’accés de persones amb dificultats de mobilitat, es col·locarà nova pavimentació i es distribuiran les zones
de càrrega i descàrrega.

També s’ampliarà la vorera de muntanya i es modificarà l’alineació de la vorera de mar, de manera que l’aparcament en aquest costat, quedi integrat a la pròpia vorera. A més s’unificarà l’enllumenat públic i el mobiliari urbà nou segons els criteris de l’actuació de millora urbanística
realitzada el 1997 en el tram De la Plaça / Joan Prim, d’aquest cèntric carrer. El pressupost, de 573.154,61EUR, és una subvenció de la Diputació de Barcelona a través de la Xarxa de Municipis.

Per facilitar el pas de persones durant les festes nadalenques, la planificació d’obres no afectarà a la vorera de mar -la més comercial- fins passades festes.

Tanmateix durant el període d’obres s’habilitarà
aparcament en el tram de Gran Via entre la crta de Vilassar de Dalt i la plaça Doctor Ferran, es farà situant els cotxes en bateria amb la qual cosa s’assegurà més aparcament del que era habitual en aquesta zona.

Servei de Premsa: 93 741 74 28 / 74 12. 659 59 24 53 cruzcj@diba.es