Taller de Primers Auxilis Bàsics/Suport Vital Bàsic/ Administració de medicació pautada en l’àmbit escolar

Ref: ED/MEDICA


OBJECTIU: a)Poder respondre a qüestions com què fer quan hi ha una urgència amb un alumne? part d´aquest taller, posa a l´alumne en situació i li ensenya tècniques i procediments d´actuació a l´hora de resoldre aquestes situacions. b) I saber com administrar la medicació que el pare/mare ens dóna pel seu fill? sovint molts nens prenen medicacions que s´han d´administrar durant l´horari escolar, el que es vol és donar una visió a l´alumne del taller de quines implicacions jurídiques té l´administració d´una medicació, de quins títols, les vies d´administració que hi ha i quins procediments cal seguir a l´hora d´administrar la mateixa. PÚBLIC: Professionals de l´àmbit educatiu, especialment docents. Nº HORES: 10 MODALITAT: Presencial DURADA: Dissabte 26 de març i dissabte 2 d´abril de 2011 HORARI I LLOC: de 9h a 14h. A Mataró. (seu de Creu Roja- Carrer Energia, 11, Polígon Mata-Rocafonda de Mataró) Nº PLACES: 12. REQUISITS D´ACCÉS: {.q}Per ordre d´inscripció.{.q} COST: Aquest curs està subjecte a Preu Públic: 10€. (segons Ordenança nº 10 del Consell Comarcal del Maresme de maig de 2010). El pagament d’aquest curs s’haurà de fer després de publicar-se la llista amb les persones seleccionades (10 de març) i abans de l’inici del curs ( 26 de març). El pagament d´aquest Preu Públic es podrà fer a través d´autoliquidació,  
Cliqueu aquí ENTITAT QUE REALITZA LA FORMACIÓ: Creu Roja de Mataró INSCRIPCIONS: del 1 al 28 de febrer de 2011 CONTACTE: Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme. Tel. 93 741 11 75 / 93 741 11 65 e-mail:  
educacio@ccmaresme.cat

Data: 2011-03-26