Tallers Breus per a Docents Estressats

Ref: ED/T.ES-4


OBJECTIU: Oferir un espai de comunicació on es puguin abordar les dificultats, inquietuds i reptes que comporta la tasca de ser docent al nostre món actual, i on es faciliti l´obertura a l´expressió i “descongestió” emocional. S´oferiran també orientacions concretes i eficaces, idees, recursos, estratègies d´autogestió i solucions per afrontar millor determinades situacions estressants i/o conflictives de la tasca del docent. PÚBLIC: Professionals docents en actiu Nº HORES: 8 (inicials) MODALITAT: Presencial DURADA: Una sessió al mes: dijous 24/02/2011, dijous 24/03/2011, dijous 28/04/2011, i dimecres 19/05/2011. HORARI I LLOC: de 18h a 20h. A Mataró. (seu de l´entitat Espai de Diàleg) Nº PLACES: Mínim de 9 i màxim de 15. REQUISITS D´ACCÉS: {.q}Professionals docents amb motivació per millorar la seva salut emocional.
-Per ordre d´inscripció.{.q} COST: Aquest curs està subjecte a Preu Públic: 40€- 4 sessions. La primera sessió es pot considerar de valoració i per tant podrà ser autoliquidada de manera individual, el seu Preu Públic és de 10€. (segons Ordenança nº 10 del Consell Comarcal del Maresme de maig de 2010). El pagament s’haurà de fer després de publicar-se la llista amb les persones seleccionades i es podrà fer a través d´autoliquidació,  
Cliqueu aquí ENTITAT QUE REALITZA LA FORMACIÓ: Gaudim, espais humans/ Espai de Diàleg. INSCRIPCIONS: del 31 de gener al 15 de febrer de 2011 CONTACTE: Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme. Tel. 93 741 11 75/93 741 11 65. e-mail:  
educacio@ccmaresme.cat

Data: 2011-02-17