Teatre Acció

Descripció
Teatre Acció és una ONG de caràcter cultural constituïda per professionals vinculats al teatre i a l’educació. Desenvolupa projectes d’utilitat pública amb incidència transversal que fan atenció als àmbits de la cultura, la joventut, la salut i l’educació. Principalment, ofereixen espectacles teatrals als joves amb un posterior fòrum de debat al voltant dels temes que s’han tractat a l’obra per tal de conscienciar sobre les problemàtiques al voltant de temes de salut jove.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Professionals

De qui depèn
Teatre Acció

Altres Territoris d’actuació
Catalunya

Adreça electrònica
 
info@teatraccio.com

Pàgina web

www.teatraccio.com