Quarta pròrroga d’ERTO’s (01 juny fins a 30 setembre del 2021)

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció: ERTO per impediment o limitació de l’activitat. Tan empreses com entitats de qualsevol sector que s’acullin a un ERTO podran beneficiar-se de les següents exoneracions respecte als seus treballadors:

– Les empreses amb menys de 50 treballadors que estiguin afectades per una limitació o impediment de l’activitat degut a les mesures adoptades , tindran una exoneració per als mesos de juny, juliol, agost i setembre del 85%, 85%, 75% i 75% respectivament, i una exoneració del 75% pels mesos de juny i juliol, i d’un 65% a l’agost i setembre per les empreses que tenen més de 50 treballadors.
– ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) es poden sol·licitar des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei fins a 30 de setembre.

Els ERTO’s vigents es prorroguen automàticament fins a 30 de setembre, si no es comunica el contrari.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 de juny 2021 – 30 de setembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu Aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Reial Decret Llei 11/2021
Enllaç: SEPE