Torna el teatre participatiu a Premià de Dalt

La regidoria de Serveis Socials ha programat per aquest mes dues representacions de Teatre Participatiu pels alumnes de les escoles públiques de primària i també pels de l’IES Valerià Pujol, a càrrec de la companyia Frec a Frec, caracteritzada per treballar amb adolescents, joves i mestres. L’objectiu és que l’obra esdevingui una eina pedagògica per a tractar temes des del context escolar, complementant així la feina que es fa a les escoles i instituts.
El passat 1 de febrer es va representar l’obra FDV pels alumnes de 6è de primària de les escoles públiques Marià Manent i Santa Anna. FDV explica la història de tres nois i una jove que es troben en una casa abandonada. La història planteja el pas de la infància a l’adolescència, la possible diferència entre els nens/nois i les nenes/noies, i qüestions com imaginació, responsabilitat i irresponsabilitat, relacions socials o respecte cap a l’altre. Voler és poder és l’obra que s’escenificarà el proper 15 de febrer al Casal Jove, pels alumnes de 2n d’ESO de l’IES Valerià Pujol. Dos adolescents, amb ambients familiars oposats, s’escapen de casa. Junts començaran una nova . A partir de Voler és poder es tracten les conflictives relacions entre pares i fills, l’alcoholisme com a via d’escapament, la sexualitat, l’autoestima, l’egoïsme, la llibertat… Després del teatre, s’enceta un debat en el qual es qüestionen els papers dels actors i on es poden suggerir d’altres finals. Com explica la regidora de Serveis Socials, M. Àngels Ferrández, “el fet que pares i fills vegin la mateixa obra afavoreix la comunicació entre ells, i fins i tot la propicía perquè surten a les converses temes que fins llavors no entraven a casa”. A partir d’històries amb les que qualsevol alumne es pot identificar, els actors traslladen els dubtes i conflictes als alumnes i pares. D’aquesta manera, es facilita una guia didàctica als tutors per a treballar a classe temes que han aparegut a l’obra de teatre, i, d’altra banda, els personatges esdevenen uns referents molt clars i són una font de motivació per a l’aprenentatge. La regidoria de Serveis Socials va plantejar per primer cop aquest projecte de caràcter educatiu i preventiu al curs 1999-2000 per a les escoles públiques de primària del municipi. L’experiència, com explica la regidora, M. Àngels Ferrández, “va ser tot un èxit. Actors, pares i alumnes van quedar molt satisfets perquè a partir de l’obra s’inicia tot un debat a tres bandes on tots els temes que amoïnen els joves hi tenen cabuda”. En la representació pels alumnes de primària de l’obra FDV, que va tenir lloc el passat 1 de febrer “la participació dels alumnes va ser molt alta i s’hi van implicar molt en l’obra, primer, i en el debat dels temes, després”, explica la regidora, “fins i tots els actors ens van expressar la seva satisfacció davant les preguntes i els dubtes plantejats pels alumnes”. NOTA Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Premsa (Mònica Farré o Cristina Costa) als telèfons 617 38 93 74, 637 50 94 72, o bé a través del correu electrònic pluraletc@airtel.net