Tranquilitat durant la revetlla de Sant Joan


Com cada any les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que formen part de Federació de les ADF del Maresme, de la qual també hi forma part el Consell Comarcal del Maresme, van donar suport en la vigilància d’incendis que realitzen els bombers durant la revetlla de Sant Joan.


L´objectiu d´aquesta sortida és la vigilància en urbanitzacions, en nuclis aïllats o bé en la muntanya, dels municipis on les ADF en formen part. La utilització dels petards, les fogueres… presents en la nit de Sant Joan, fa que tots els dispositius de prevenció i extinció d´incendis estiguin alerta. Tot i que la vetllada va ser tranquil·la, les ADF van haver de realitzar sortides per a apagar contenidors, matolls, àrees petites d´arbustos i van haver de remullar múltiples fogueres. Tot i que la revetlla va ser tranquil·la, el dispositiu de les ADF va ser molt important ja que moltes ADF van començar el torn de la vigilància cap a les 16h i van acabar cap a les 7h. Hi van participar un total de 115 voluntaris i voluntàries que han continuat la seva funció de vigilància i prevenció d´incendis durant tot el cap de setmana. En les ADF trobem uns 200 voluntaris i voluntàries que dediquen el seu temps lliure a la prevenció d´incendis i durant l´estiu a fer vigilància, funció bàsica per una major efectivitat en l´extinció dels incendis.