Trobada de clausura dels Observatoris Locals de l’Euro a Mataró

Dimecres, 8 de maig, de 9.30 a 15.00 hores. Hotel Ciutat de Mataró. Organitzada per la Diputació de Barcelona i la regidoria de Serveis Socials i Sanitat.

Aquesta trobada de tècnics i especialistes té com a objectiu fer balanç de la tasca realitzada pels Observatoris de l’Euro de la província de Barcelona, que han supervisat i impulsat diferents activitats des de mitjans del 2001 amb motiu de l’entrada en funcionament de la moneda única.


-9.30 hores. Inauguració i benvinguda, a càrrec de Manuel Mas i Margarita Dordella, diputada presidenta de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació.

-10.00 hores. Resum de les activitats del projecte de suport als observatoris locals de l’euro, a càrrec de Ramón Ángel Álvarez, coordinador de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació.

-10.15 hores. Balanç de la transició cap a l’euro a Espanya, a càrrec de José Alberto González, conseller-delegat de la Sociedad Estatal de Transición al Euro.

-10.45 hores. Balanç i impressions de l’aplicació de l’euro i comentari de la 9a. enquesta sobre l’euro, a càrrec de Maria Targa, responsable del programa Euro de la Cambra de Comerç de Barcelona.

-11.10 hores. L’acompliment del Codi de Bones Pràctiques als establiments de Terrassa, a càrrec de Pilar Plaza, cap del Servei de Consum de l’Ajuntament de Terrassa.

-12.00 hores. “Han pujat els preus dels productes de consum habitual amb l’euro? L’exemple de la ciutat de Girona”, a càrrec de Josep M. Espinet, professor de l’Àrea de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de Girona.

-12.25 hores. “L’impacte en la variació de preus a Mataró en relació amb l’entrada de l’euro”, a càrrec de Luz Garcia, cap de la Secció de Sanitat de l’Ajuntament de Mataró.

-12.50 hores. “L’estudi de la variació de preus en el període d’implantació de l’euro”, a càrrec de Mercè Jeremias, directora del programa d’inspecció i arbitratge de consum, i de Carlos Arias, tècnic del Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació.

-13.15 hores. “Els consells locals de consum”. Taula rodona moderada per Ramón Ángel Álvarez i a amb la participació dels representants del Consell Local de Consum de Lleó, del Consell de Consum-Comerç de Badalona, del Consell de Comerç de Sabadell i de l’Observatori de l’Euro d’Esplugues de Llobregat.

-14.45 hores. Cloenda de l’acte, a càrrec d’Oriol Batista, conseller-delegat de Sanitat i Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró, i de Margarida Dordella, diputada-presidenta de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació.