Un 85% de joves consumeix alcohol i un 69% fuma tabac quan surten de nit a Mataró

Es presenta el primer informe de l’Observatori Municipal de Consum de Drogues

Avui dimecres, 26 de juny, el conseller delegat de Serveis Socials i Sanitat, Oriol Batista, presenta el primer informe anual de l´Observatori Municipal de Consum de Drogues, creat pel Pla Municipal de Drogodependències de l´Ajuntament de Mataró.

L´objectiu de l´Observatori és disposar d´un instrument de coneixement útil per identificar i donar respostes als problemes i necessitats dels consumidors de drogues com a individus i col·lectiu. Mitjançant un sistema d´informació que recull i elabora referències s´estableix un diagnòstic sobre la incidència del consum de drogues en la població.


El fet que l´Observatori sigui d´àmbit local ofereix la possibilitat d´acotar els paràmetres de la incidència del consum i de plantejar actuacions més directes i en contacte amb la població.

Un dels objectius del Pla Municipal de Drogodependències de l´Ajuntament de Mataró és que el sistema d´informació es mantingui de forma estable en el temps. Aquesta condició és imprescindible per dotar a l´Observatori de valor com a eina de coneixement i prestigi dintre de la resta de serveis públics en l´àmbit del consum de drogues.

La comissió tècnica de l´Observatori està formada per representants de les següents entitats de la ciutat:

. Centres d’Atenció Primària

. Farmàcies

. Policia Municipal

. Policia Nacional

. Servei d’Urgències de l’Hospital

. Servei de Sanitat i Serveis Socials de l’Ajuntament, i

. Unitat Assistencial de Drogodependències.

A més, també hi han col.laborat altres organismes: l´Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, la Unitat de Sida dels Serveis de Medicina Interna de l´Hospital de Mataró del Consorci Sanitari del Maresme i l´ONG Àmbit Prevenció amb el programa Sida Àmbit Maresme.

Dades de l´informe anual

L´Observatori treballa amb 6 indicadors diferents: sociològics, d’activitat preventiva-informativa, de consum, de tractaments, policials i, sobre la incidència de la Sida. A partir d´aquests indicadors s´ha desenvolupat l´informe.

La mostra per obtenir les dades que es desprenen de l´avaluació del programa Postals de Festa i que afecten a l´indicador sociològic, s´ha realitzat a un total de 717 joves, amb una mitjana d´edat de 22 anys, que vénen a Mataró els caps de setmana per sortir de nit. Així, només 1/3 són joves de Mataró i la resta d´altres indrets de Catalunya.

D´aquests joves, el 85% consumeix alcohol i el 69% fuma tabac, considerades drogues legals. Quant a les drogues il.legals: Cannabis, el 37%; pastilles, 20%; cocaïna, 15%; speed i al.lucinògens, 5% i l´1% dels enquestats reconeix consumir heroïna.

El 74,7% dels joves reconeix no haver tingut problemes amb el consum de drogues, sent l´alcohol el que n´ha provocat més, 19,9% i les pastilles un 18,4%. Els problemes que se´n deriven bàsicament són fisiològics en un 28,9% i mentals en un 19,7%.

Per altra banda, es va fer una altra mostra amb alumnes de 2n d´ESO dins el programa dRogues! Què? en la qual s´expressa la intenció de consumir en un futur. El 77% diu que no fumaran haixix i el 72% no fumaran tabac. En canvi, el 36% creuen o estan segurs que beuran alcohol en un futur.

Quant al programa d´intercanvi de xeringues, que té per objectiu disminuir la incidència de la infecció per VIH entre els usuaris de drogues per via parenteral, l´any 2001 se´n van distribuir 13.504 unitats i un 58,5% es van retornar un cop utilitzades.

Dins els programes de prevenció de la Sida, s´han distribuït, el 2001, 4.900 capses de Condó Star (capses amb 2/3 unitats de preservatius) que es troben a màquines expenedores de tabac de bars musicals i discoteques; 10.840 preservatius “a granel” masculins en centres i entitats de caràcter sociosanitari i 400 de femenins.

Pel que fa a les demandes d´informació ateses personalment per la Unitat Assistencial de Drogodependències, s´han fet 79 consultes individuals i 14 de grups. Aquestes consultes són fetes majoritàriament per familiars de persones amb problemes amb les drogues.

El Servei d´Urgències de l´Hospital de Mataró va atendre el 2001, 350 casos d´intoxicació etílica, 89 d´alcoholisme crònic i 89 per abús de drogues. S´observa que les intoxicacions etíliques augmenten any rera any. Els casos d´abstinència atesos han estat 16 de drogues i 30 en el cas de l´alcohol. Aquestes xifres tan baixes s´expliquen perquè quan es pateix aquesta mena de trastorn s´acudeix normalment a centres especialitzats.

Un dels punts bàsics de detecció de casos relacionats amb el consum de drogues són les Àrees Bàsiques de Salut. Fins ara, aquests centres d´atenció primària no n´exercien un control rigorós però a partir de la creació de l´Observatori s´ha incorporat aquest indicador com una referència clau que permetrà observar amb fiabilitat la prevalença de consum en el conjunt de la població.

A Mataró, l´alcohol és la droga que origina més tractaments amb un 58,1% i li segueix l´heroïna amb un 14,4%, el tabac amb un 13,4% i la cocaïna amb un 10,1%. Segons les dades, l´alcohol és la droga que ha patit un augment més important, passant el 1994 de 151 tractaments al 2001 amb un total de 247, en canvi l´heroïna el 1994 se´n van tractar 114 casos i el 2001, 61.

Els 443 inicis de tractament que s´han fet a la Unitat Assistencial de Drogodependències (UAD) han generat un total de 4.796 visites.

Quant al programa de Manteniment amb Metadona, el 2001 hi ha hagut 136 inclusions, que representa un augment del 15,2% respecte al 2000. En aquest programa hi ha una mitjana mensual de 155 usuaris.

Pel que fa a la incidència del VIH, l´Hospital de Mataró té registrats 478 casos, 38 més que el 2000. D´aquests actualment en manté el seguiment de 322.

La tònica dels últims 5 anys és que la unitat de la Sida de l´Hospital de Mataró enregistri entre 35 i 45 casos nous a l´any. I el perfil dels malalts és bàsicament homes amb una mitjana de 35 anys, i que el principal conducte d´infecció ha estat l´ús de drogues per via parenteral (50%).

171 actuacions d´auxili de la Policia Local

La Policia Local al llarg de l´any va fer 171 actuacions d´auxili relacionades amb el consum de drogues o alcohol. Quant a controls d´alcoholèmia rutinaris en va fer 2.292, d´aquests 2.082 van resultar negatius, 208 positius i 2 es van negar a fer-lo. Els controls d´alcoholèmia fets en cas d´accident van ser 58, resultant 36 positius, 16 negatius i 6 s´hi van negar.

Pel que fa a decomissos d´estupefaents, la Policia Local n´ha fet un total de 79: 70 d´haixix, 5 de drogues de disseny i 4 d´altres. I la Policia Nacional ha fet 35 actuacions: la més significativa de Cannabis amb 11.305 grams.