Un Maresme INCLUSIU   
                                                                          
     

Un Maresme INCLUSIU
Objectius

Evitar els riscos de dualització social, ideant estratègies de desenvolupament comunitari que promoguin la inclusió social.


Atendre les persones amb dependència des d’una perspectiva social.


Crear sectors d’excel·lència pel que fa als equipaments socials en l’àmbit de l’educació, la salut i l’atenció a la gent gran.


 
Estratègies                        Projectes – Accions clau

Desenvolupar polítiques supramunicipals d’habittge social de lloguer que ajudin a resoldre l’accés a l’habitatge per a tothom.


Promoure l’accessibilitat universal en els transports públics, les noves actuacions urbanístiques i, en la mesura del possible, en els equipaments ja existents.


Integrar els serveis educatius, laborals i de lleure amb l’atenció mèdica per a les persones en situació de dependència.


Prioritzar el suport a entitats cíviques d’abast supramunicipal en l’àmbit de la integració social i cultural.


Dissenyar l’espai públic com a lloc de reforç dels vincles de la comunitat. Propiciar un ús més obert i inclusiu dels equipaments esportius i culturals ja existents.Creació d’un programa territorial de ciutadania, integrant els serveis d’educació, sanitat, joventut i serveis socials, que vinculi els nous residents al Maresme.


Definició d’un model territorial d’atenció per a les persones amb dependència. Gestió integral des del CCM de les places concertades de caràcter residencial en tots els àmbits de la dependència i dels recursos intermitjos (centres de dia, etc.). Garantir la qualitat dels serveis prestats, especialment en l’externalització dels serveis d’atenció domiciliària i de la gestió dels recursos socials de centres de dia i residencials.