Una resolució de la Generalitat declara que a Mataró només es podrà caçar dins el vedat

D’aquesta manera es garanteix la seguretat de les persones

La Generalitat de Catalunya ha aprovat amb data d´avui divendres, 8 de novembre, la resolució per la qual es declara zona de seguretat el terme municipal de Mataró a efectes cinegètics i amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones i evitar les molèsties que es venien produint a la zona de caça lliure.


Així, la zona declarada comprèn tot el terme municipal de Mataró exceptuant el vedat de caça que es va delimitar i actualitzar mitjançant un acord entre l’Ajuntament de Mataró i la Societat de Caçadors Sant Llop.

D´aquesta manera, amb la resolució es prohibeix la caça lliure i només es podrà realitzar als terrenys del vedat, garantint-se així la seguretat de la població i la disminució de les molèsties que es podrien provocar a les urbanitzacions.

A més, segons aquesta resolució, la utilització de qualsevol arma de foc, arcs i ballestes per a l´exercici de la caça queda totalment prohibida dins la zona de seguretat. També es prohibeix disparar en direcció a aquesta zona sempre que el caçador no es trobi separat per una distància més gran de la que pugui assolir el projectil, o quan la configuració del terreny intermedi permeti d´arribar a la zona de seguretat.

Excepcionalment, quan l´elevada densitat o abundància d´alguna espècie de caça ocasioni danys als conreus agrícoles, danys a instal.lacions o accidents de trànsit, la Direcció General d´Activitats Cinegètiques i Pesca Continental podrà autoritzar-hi caceres, amb la finalitat de controlar la població d´aquestes espècies.

Per altra banda, l´Ajuntament de Mataró amb la col.laboració de l´Associació de Defensa Forestal Serra de Marina han senyalitzat la zona de seguretat d´acord amb el que disposa la Resolució de la Direcció General del Medi Rural de 25 de gener de 1983, sobre normes per a la senyalització dels terrenys sotmesos a règim especial de caça i pesca continental.

Antecedents

El Servei de Protecció Civil va iniciar el mes de març de 2001 l’expedient per sol.licitar la declaració de zona de seguretat de caça al terme municipal de Mataró d’acord a les línies d’actuació de l’Agenda 21. El Ple de l’Ajuntament va aprovar el juny de 2001 sol.licitar l’esmentada zona de seguretat de caça i, a partir d´aleshores es va enviar la sol.licitud al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i s´ha estat aprovat finalment avui divendres 8 de novembre.